Individuální trénink

Tento typ výuky je vhodný pro hráče všech výkonostních úrovní ve věku od 6-100let. Trénink je zaměřen na individuální potřeby každého hráče s cílem zvládnout a zdokonalit tenisovou techniku i taktiku. Individuální trénink je vhodné kombinovat se skupinovou výukou.

Neodehrané, včas omluvené hodiny lze po dohodě s trenérem nahrazovat. Omluvy na trénink nejpozději 24 hod. před započetím hodiny.